BYGGE RATING version 2019 er klar!

BYGGE RATING version 2019 er klar!

03-01-2019

BYGGE RATING for entreprenører er nu for ottende gang blevet opdateret, og version 2019 er på plads. Opdateringen vedrører alene entreprenører. For rådgivere er der ikke sket ændringer i BYGGE RATING.

BYGGE RATING viser en virksomheds placering i forhold til gennemsnittet i BEC databasen. Når gennemsnittet ændrer sig, justeres grænserne for, hvornår man opnår A, B, C, D og E. Vi opdaterer grænseværdierne for BYGGE RATING én gang om året.

Om udviklingen i tallene siger BEC's administrerende direktør Peter Hesdorf,
'I forhold til sidste år ser vi desværre en tendens til at tallene udvikler sig i den forkerte retning. Det gælder overholdelse af tidsfrister, mangler ved aflevering og - hvad der er særligt trist - antallet af arbejdsulykker. Det er en udvikling, der bekymrer mig, og som branchen bør tage ganske alvorligt.'

 

Fakta om BYGGE RATING version 2019

Ved den årlige opdatering af BYGGE RATING bliver pointsystemet tilpasset de aktuelle gennemsnit. De nye grænseværdier for BYGGE RATING er fastsat på baggrund af data fra sager i BEC databasen. I alt ligger tal for 1266 entrepriser til grund for de nye grænseværdier i BYGGE RATING version 2019.

I tabellen nedenfor vises gennemsnit for entreprenørtallene hhv. januar 2018 og januar 2019:

Indikator BEC gennemsnit*
Januar 2018 Januar 2019 Tendens
Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser 100,44 % 100,70 %

Antal kosmetiske mangler
(antal mangler pr. mio. kr. i entreprisesum)
1,475  1,596

Antal mindre alvorlige mangler
(antal mangler pr. mio. kr. i entreprisesum)
0,467  0,508

Antal alvorlige og kritiske mangler
(antal mangler pr. mio. kr. i entreprisesum)
0,051  0,131

Økonomisk værdiansættelse af mangler
(Værdi af mangler i procent af entreprisesummen)
0,57 % 0,70 %

Vægtet ulykkesfrekvens
(antal arbejdsulykker pr. mia. kr. i entreprisesum)
5,6 9,4

Kundetilfredshed
(skala 1-5)
3,90 3,78

*) 36 måneders glidende gennemsnit

Alle BYGGE RATINGs i BEC databasen er allerede opdateret til version 2019. For enkelte virksomheder betyder opdateringen, at deres BYGGE RATING har ændret sig. Det skyldes, at de pågældende virksomheders placering i forhold til gennemsnittet har ændret sig.  

 

Prisniveau ændret

Ud over de nye grænseværdier har vi foretaget en ændring af teknisk karakter, som vedrører beregningen af entreprenørtallene. Vi benytter nu det seneste omkostningsindeks for boligbyggeri, 3. kvartal 2018.


Her kan du se det pointsystem, der ligger til grund for entreprenørens BYGGE RATING:

BYGGE RATING pointsystem 

 

Læs mere om entreprenørens BYGGE RATING

 

Har du spørgsmål vedrørende BYGGE RATING version 2019, kontakt gerne adm. direktør Peter Hesdorf, tlf. 32641440.

Del på