Statistik - kvadratmeterpriser

Område:
Entrepriseform:
Areal:

Forklaring

Kurverne viser udviklingen af kvadratmeterpriser for nybyggeri i Danmark på projekter, som er evalueret af Byggeevaluering.dk.

Kvadratmeterpriserne vises anonymiseret, og det er ikke muligt at identificere enkelte projekter.

Alle kvadratmeterpriser er angivet i prisniveau 3. kvartal 2019 ekskl. moms. Omregning er foretaget ved hjælp af byggeomkostningsindeks for boliger fra Danmarks Statistik.

Når du holder musen over et punkt på kurven, får du oplyst antallet af projekter, der indgår i det pågældende gennemsnit.

De enkelte byggeprojekter indregnes i det år, hvor byggeriet tages i brug.

Der er benyttet et 3-års glidende gennemsnit til at beregne punkterne. Det betyder for eksempel, at der i gennemsnittet for 2018 indgår alle projekter, der er afsluttet i 2016, 2017 og 2018.

Kvadratmeterprisen beregnes ud fra følgende data:
  • Den realiserede projektpris, dvs, projekterings- og byggeomkostninger. Ekskl. grundkøb, løst inventar mv.
  • Det samlede etage areal (Samlet bygningsareal + tagetagens samlede areal). Oplysningen hentes fra BBR registret

Vær opmærksom på, at kurverne kan ændre sig, hvilket skyldes en forsinkelse i indberetning af data.

Hvis du har spørgsmål vedrørende kvadratmeterpriserne, så kontakt Byggeevaluering.dk på tlf. 5135 7969.