BYGGE RATING pointsystem version 2020

BYGGE RATING pointsystem version 2020

Sådan beregnes entreprenørens BYGGE RATING

For områderne Tidsfrister, Mangler og Arbejdsmiljø er der fastlagt grænseværdier, der adskiller et A fra et B, et B fra et C osv. Disse grænseværdier findes i  pointsystemet, som er udviklet af Byggeevaluering.dk.

Karakteren for Kundetilfredshed kan direkte oversættes til en BYGGE RATING, jf. tabellen nedenfor.

Ved hjælp af pointsystemet beregnes antallet af point fra 1 til 5 for hvert af de fire områder: Tidsfrister, Mangler, Arbejdsmiljø og Kundetilfredshed.

BYGGE
RATING
Tidsfrister
og Mangler
Arbejdsmiljø
og kundetilfredshed
5 point Fra 4 til og med 5 point
Fra og med 4 til 5 point Fra 3 til og med 4 point
Fra og med 3 til 4 point Fra 2 til og med 3 point
Fra og med 2 til 3 point Fra 1 til og med 2 point
Fra og med 1 til 2 point 1 point

 

 

Pointsystemet for BYGGE RATING for entreprenører er vist i tabellen nedenfor. Grænseværdierne er beregnet ved hjælp af tal fra Byggeevaluering databasen.

Indikator 1
point
2
point
3
point
4
point
5
point
Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser
(se note 1)
≥146,98 <146,98 <108,39 <101,04 <100,93
1) Antal kosmetiske mangler
(se note 2)
≥8,62 <8,62 <1,71 <0,42 <0,06
2) Antal mindre alvorlige mangler
(se note 2)
≥4,59 <4,59 <0,57 <0,13 <0,02
3) Antal alvorlige og kritiske mangler
(se note 2)
≥4,72 <4,72 <0,31 <0,06 <0,01
4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere
(se note 2)
Der gives ikke point
Økonomisk værdiansættelse af mangler
(se note 1)
≥4,24 <4,24 <1,04 <0,26 <0,02
Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning
(se note 1)
Der gives ikke point
Vægtet ulykkesfrekvens
(se note 3)
≥118,00 <118,00 <18,63 <4,95 =0
Arbejdstilsynets smiley
(se note 4)
Rød - Gul Grøn Krone

 

Beregning af point for de fire områder

Område Hvordan beregnes point?
Tidsfrister Fremgår direkte af pointsystemet
Mangler Gennemsnit af point for "Antal kosmetiske mangler", "Antal mindre alvorlige mangler", "Antal alvorlige og kritiske mangler" og "Økonomisk værdiansættelse af mangler"
Arbejdsmiljø Vægtet gennemsnit med antallet af evalueringer (n) som vægt. Point for "Vægtet ulykkesfrekvens" vægter n/(n+1). Gennemsnit af point for Arbejdstilsynets smiley vægter 1/(n+1).
Kundetilfredshed Gennemsnit af "Kundetilfredshed" og "Kundeloyalitet".


1) måles i %
2) måles i antal mangler pr. mio. kr. (prisniveau 15. august 2020)
3) måles i antal arbejdsulykker pr. mia. kr. (prisniveau 15. august 2020). En arbejdsulykke registreres i én af følgende tre alvorskategorier: Kategori 1: mindre end 3 ugers fravær Kategori 2: 3 - 26 ugers fravær Kategori 3: mere end 26 ugers fravær samt ulykker med permanent uarbejdsdygtighed eller dødsfald til følge. På baggrund af Arbejdstilsynets ulykkesstatistik vægtes ulykkerne med faktor 1:3:33 i forhold til ulykkens alvorskategori. Hvis der på en entreprise er registreret maksimalt 1 arbejdsulykke i kategori 1, kan entreprisen ikke opnå mindre end 2 point. Ligeledes hvis der på virksomhedens sager er registreret maksimalt  1 arbejdsulykke i kategori 1, kan virksomheden ikke opnå mindre end 2 point.
4) hvis en virksomhed (et CVR nummer) har flere smileys beregnes et gennemsnit


Årlig opdatering