Storentreprisen afleveres med flest mangler

Storentreprisen afleveres med flest mangler

05-03-2015

Artikel bragt i Licitationen - Byggeriets Dagblad den 9. marts 2015

Hoved- og totalentrepriser står sig langt bedre i forhold til omfanget af mangler ved aflevering end storentrepriserne.

Det viser nye tal fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond, hvor manglerne ved storentrepriser udgør 1,2 procent af entreprisesummen.

Analysen omfatter i alt 2.341 entrepriser, der er afsluttet indenfor de seneste tre år. Entrepriserne fordeler sig over hele Danmark, og de har en gennemsnitlig entreprisesum på 10,5 mio. kr. ekskl. moms.

Analysen afslører store forskelle på omfanget af mangler ved aflevering, når man ser på hvilken entrepriseform, der er anvendt.

Værst ser det ud for storentrepriser, hvor værdien af mangler ved afleveringen i gennemsnit udgør 1,2 procent af entreprisesummen.

Det svarer til, at der er mangler til en værdi af 1,2 mio. kroner ved aflevering af en entreprise på 100 mio. kroner. Til sammenligning udgør værdien af mangler ved aflevering af hoved- og totalentrepriser kun 0,5 procent af entreprisesummen.

Høj risiko
Omfanget af mangler ved aflevering er altså over dobbelt så stort for storentrepriser i forhold til hoved- og totalentrepriser.

- Det er værd at hæfte sig ved, at de forskellige entrepriseformer falder så forskelligt ud med hensyn til omfanget af mangler ved aflevering. Det betyder ikke, at man som bygherre skal afholde sig fra at udbyde byggeprojekter i storentreprise.

Men analysen viser, at man bør være særligt opmærksom i forbindelse med storentrepriser, fordi der er høj risiko for mangler ved afleveringen. Det kan tyde på, at der er et særligt behov for styring og koordinering af storentrepriser - et behov som i nogle byggeprojekter muligvis bliver undervurderet, siger adm. direktør Peter Hesdorf fra Byggeriets Evaluerings Center.

Fire ud af 10 uden mangler
Ser man på tværs af alle entrepriser kan man konstatere, at værdien af mangler i gennemsnit er 0,6 procent af entreprisesummen.

Det lyder måske ikke af meget, men det svarer til, at der er mangler til en værdi af ca. 60.000 kr. ved aflevering af en entreprise på 10 mio. kr.

Fire ud af 10 entrepriser i analysen er afleveret uden mangler. Det sker tre gange hyppigere for fagentrepriser end for storentrepriser.

Grundlag for analysen

Entrepriseform

Værdi af mangler ved aflevering i % af entreprisesummen

Antal

Antal uden mangler

Entreprisesum
gennemsnit
[mio. kr. ekskl. moms]

Storentreprenør

1,2 %

98

15

17,3

Fagentreprenør

0,8 %

1490

667

3,4

Totalentreprenør

0,5 %

300

85

36,9

Hovedentreprenør

0,5 %

351

106

18,2

Underentreprenør

0,6 %

102

34

4,2

BEC gennemsnit

0,6 %

-

-

10,5

(Data i tabel rettet den 28-05-2015) 


Fakta om entrepriseformer

Del på