Regeringen vinker farvel til nøgletalssystemet

Regeringen vinker farvel til nøgletalssystemet

07-05-2015

Artikel bragt i Licitationen - Byggeriets Dagblad den 7. maj 2015

Regeringen fremlagde i går en luns af de vækstinitiativer, som erhvervslivet har ventet på i fire måneder.

Foruden en bedre sammenhæng i brandreguleringen og en forenkling af anerkendelsesordningen for statikere, så har regeringen besluttet at afskaffe lovkravet om at anvende nøgletalssystemet i statsligt og alment byggeri.

Fremover bliver det således frivilligt for de almene og statslige bygherrer, om de vil anvende nøgletalssystemet, der blev indført for at synliggøre bygherrernes, entreprenørernes og rådgivernes præstationer og kompetencer for derigennem at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet.

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, mener, at nøgletalssystemet som idé er godt nok, men det har været svært at få til at fungere i praksis.

"Vore medlemmer har det meget blandet med nøgletalssystemet. Et mindretal har brugt det aktivt, men for et stort flertal har det mest haft karakter af at være noget bureaukratisk uden effekt. Set i det lys er det ikke overraskende, at regeringen nu afskaffet lovkravet", siger han.

Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen forklarer, at der i byggebranchen har været to grundholdninger til nøgletalssystemet. På den ene side har det været godt at kunne benchmarke virksomhederne, men undervejs har der også været diskussioner om, hvorvidt nøgletal tegner et troværdigt billede af virksomhederne.

"Virksomhederne investerer en del penge i det, men mange har oplevet, at bygherrerne ikke har været flittige til at bruge nøgletalssystemet. Derfor vil et flertal af Dansk Byggeris medlemmer sige, at det er fint, at det nu gøres frivilligt", siger Michael H. Nielsen.

...

Læs hele artiklen på Licitationens hjemmeside - link til artikel 


.

Del på