Komplekse byggeopgaver giver flere fejlskud

Komplekse byggeopgaver giver flere fejlskud

20-02-2017

Artikel bragt i estate magasin nr. 01 - 2017

Bygherrernes tilfredshed med bygherrerådgivere falder og falder viser nye tal fra analysefirmaet Byggerating samtidig med, at bygherrerådgiverne i stigende grad river sig i håret og synes, de bliver stillet overfor håbløse opgaver med at få budgetter, der aldrig har været realistiske til at nå sammen.

Og der er flere gange, hvor enderne har svært ved at mødes. Det skete for eksempel i juni sidste år, hvor totalrådgiveren for Medic OUH fremsendte et projektforslag, der var 1,3 milliarder kr. dyrere end der var budget til. I august kom så nye beregninger fra Medic OUH, Region Syddanmark og bygherrerådgiveren, der viste, at projektforslaget til Nyt OUH lå 425 millioner kr. over det budgetterede.

Parterne blev enige om beregningsgrundlaget, der bygger på en kvadratmeterpris på samme niveau, som kvadratmeterprisen for byggeriet af det nye Universitetshospital i Århus.

.........

Mere komplicerede projekter 
De mange projektoverskridelser kan skyldes, at tingene i dag er blevet mere komplicerede. Førhen var rådgiverne eksperter på det hele, men i dag er der mange detaljer, som kun leverandøren kender til og ved, hvad koster. Og de kan ofte først tjekkes i detailprojekteringen, når projektet er i gang og overslaget givet. 

Henrik L. Bang foreslår, at man kigger på, om det skal koste noget for rådgiveren, hvis projektets budget bliver overskredet.

- Mekanikken i dag er, at rådgiverne ikke skal kompensere bygherren, når der er projektmangler. Man siger rent juridisk, at der ikke er lidt et tab, da man jo under alle omstændigheder skal opføre den bygningsdel, som rådgiveren har glemt at medtage i projektet. Bygherrens problem er bare, at man sætter i gang på et falsk budgetgrundlag, og at der helt naturligt er forskel på, hvad tingene koster, hvis de kommer i udbud, og den pris man må betale entreprenøren, når han ikke er i konkurrence, siger han.

Budgetoverskridelse et brancheproblem
I Domea.dk, der i øjeblikket har 90 igangværende byggeprojekter, er manglende priser også et problem.

- Vi ser i mange af vores projekter, at der er projektmangler i udbuddet, som ender med at blive tilføjet senere, hvilket gør, at ydelserne bliver købt for dyrt ind. Og værre er det, at vi overskrider rammebudgettet. Det er et brancheproblem, som vi oplever, er stigende. Vi kan jo ikke overskride vores rammebeløb for det vil føre til huslejestigninger og gå ud over vores beboere, siger byggechef Charlotte Nørbak, Domea.dk.

 

 


Læs hele artiklen i estate magasin nr. 01-2017, side 46ff. Klik her!

Del på