Hvordan er det, I bygger, danskere?

Hvordan er det, I bygger, danskere?

07-05-2018

- en ordentlig omgang varm luft fra Tyskland med et vigtigt budskab

 

Vi har spurgt vores medlemmer, hvad de mener om værktøjet, BYGGE DIALOG. Her giver vi ordet til Helmut Melcher fra ANKER HANSEN & CO. A/S

 

I efteråret 2016 blev vi kontaktet af Byggeriets Evaluerings Center med et tilbud om at afprøve det dengang helt nye værktøj BYGGE DIALOG. Vi sagde ja tak og tilmeldte straks en håndfuld af vores byggeprojekter. Her er historien om, hvordan det er gået.

(– og hvis du ikke orker at læse helt til slutningen, kommer konklusionen her: Det er gået fantastisk! Vi er blevet meget bedre til at lytte til kunderne, og det kan kunderne mærke. For mig er BYGGE DIALOG et værdifuldt værktøj, som jeg vil blive ved med at anvende på fremtidige byggesager.)

 

Vi skal væk fra ”Det er ikke min skyld” og videre til ”Det løser vi”

Jeg har oplevet det gang på gang. Når der opstår problemer – og det gør der jo i ethvert byggeprojekt – er der en kø ved håndvasken. Alle parter i sagen har travlt med at forklare, at ”det var ikke min skyld”. Og vi er ikke bedre selv – jeg oplever det også blandt vores egne folk. Den holdning kommer vi ingen vegne med, for hvad får kunden ud af, at rådgiver og entreprenør spiller kastebold med ansvaret?

Der er så meget, der kan gå galt i byggeri, det ved enhver, både i og udenfor branchen. Ikke alt i en byggeproces kan planlægges på forhånd – meget løses hen ad vejen, og derfor er det så vigtigt med dialog. En dygtig byggeleder forstår at eliminere problemer – og det gør man altså bedst ved at tage problemerne i opløbet, inden de vokser sig store

Jeg er ikke naiv, og jeg er bevidst om, at spørgsmål om skyld og ansvar i byggeprojekter hænger sammen med meget betydelige økonomiske summer. Men så snart vi begynder at tale om skyld og ansvar, går det ud over samarbejdet og den gode byggeproces. Det er derfor jeg siger, at det er vigtigt at få håndteret problemerne inden de vokser sig store. Det handler om at være proaktiv og deltagende – først og fremmest gennem DIALOG!

Lidt provokerende vil jeg sige, at der i vores branche er mange for hvem det handler om at få ret (hvilket ikke altid er det samme som at have ret). De garderer sig og samler dokumentation, så de kan sige, ”det er ikke min skyld”, når problemer opstår.

Jeg siger altid, at holdning er vigtigere end facts. Dermed mener jeg, at det er langt bedre for vores kunde at blive mødt af en byggeleder med den holdning, at det handler om at lytte til og skabe værdi for kunden frem for at gardere sig i tilfælde af en eventuel konflikt. Det er den holdning, vores byggeledere skal have. Det er en forandring, vi arbejder med, og som kommer til at tage tid

 

Hvad har vi i AHC fået ud af at bruge BYGGE DIALOG

Vi kan tydeligt se, at det kommer både vores kunder og os selv til gode at anvende BYGGE DIALOG. Vi oplever, at det skaber tillid hos kunderne – og tilfredse kunder kommer igen! Tilmed oplever vi, at vores medarbejdere er mere trygge, fordi vi gennem dialogen opnår en meget bedre byggeproces.

Vi må erkende, at vi skal lytte til vores kunder. Det lyder banalt, og det er i øvrigt noget, vi altid sagt til hinanden. Men vi har ikke været gode nok til at gøre det i praksis, og det skyldes, at det er svært at bryde gamle vaner. Med BYGGE DIALOG har vi fået et værktøj, der hjælper os med at sætte kunden i centrum, og det er virkelig værdifuldt.

Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej. Vi planlægger at benytte BYGGE DIALOG fremover på alle større byggeprojekter.

En af vores erfaringer er, at nogle medarbejdere tager værktøjet til sig hurtigere end andre. Det må man acceptere, men vi lægger også vægt på, at vi fra ledelsen sender et tydeligt signal til medarbejderne om, at BYGGE DIALOG er kommet for at blive. Forandringer af denne type skal komme oppefra. Det gør vi blandt andet ved, at vi på vores interne møder med alle byggeledere gennemgår de seneste BYGGE DIALOG resultater. Så kan der da godt være nogle, der sidder og dukker sig lidt, hvis der er knas med samarbejdet på deres byggesager. Men der er også nogle, der vokser 20 cm, når deres topscore bliver vist på lærredet.

Et godt eksempel er opførelsen af Furesø Rådhus, som var en af de første sager, hvor vi valgte at anvende BYGGE DIALOG. Det var en totalentreprise til godt 80 mio. kr. I starten af projektet fik vi en meget høj bedømmelse af samarbejdet, men undervejs dykkede tilfredsheden. Det gav anledning at vi satte os ned sammen med bygherren og lyttede til hinanden. Det viste sig, at der var tale om relativt små problemer, som vi aftalte at gøre noget ved. Det betød, at vi afleverede entreprisen i august 2017 til en meget tilfreds bygherre, der gav et stort A for samarbejdet. Den slags sager vil vi gerne have flere af.

 

Fakta om BYGGE DIALOG

BYGGE DIALOG er et værktøj til dialog, forbedring og højere kvalitet i byggeprocessen. Det fungerer ved at man med 2-4 måneders intervaller i løbet af byggeprocessen laver målinger af tilfredsheden med samarbejdet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør.

Efter hver måling får man en rapport på 5 sider. Områder, der scorer særligt højt eller lavt, drøftes på byggemødet, og derved bliver små problemer behandlet, inden de vokser sig store.

BYGGE DIALOG sælges af Byggeriets Evaluerings Center

Mere information om BYGGE DIALOG - klik her


Helmut Melcher er markedschef i ANKER HANSEN & CO. A/S og er oprindeligt fra Tyskland. Han gør status efter 18 måneder, hvor ANKER HANSEN & CO. A/S har anvendt værktøjet BYGGE DIALOG fra Byggeriets Evaluerings Center

Del på