Hoved- og totalentreprisen klarer sig bedst

Hoved- og totalentreprisen klarer sig bedst

12-09-2018

Bygningsstyrelsen har indført et generelt stop for fag- og storentrepriser i sin udbudspolitik. Erfaringen viser, at det er en fornuftig strategi, eftersom hoved- og totalentreprisen klarer sig bedst på de indikatorer, som måles i Byggeriets Evaluerings Center. Nedenfor sammenligner vi entrepriseformerne på disse indikatorer, og her er det tydeligt, at hoved- og totalentreprisen kommer bedst ud.

En væsentlig forklaring på, at hoved- og totalentrepriser klarer sig bedst er, at kunden - dvs. bygherren - kun skal forhandle og kommunikere med én entreprenør. Det mindsker bygherrens ressourcer til styring af byggeriet. Den opgave ligger hos hoved- eller totalentreprenøren, og det må bygherren selvfølgelig betale for.

I analysen indgår hele 817 entrepriser, der er behandlet hos BEC de seneste 3 år. Den gennemsnitlige entreprisesum for stor- og fagentrepriserne i analysen er 6,8 mio. kr., mens den gennemsnitlige entreprisesum for hoved- og totalentrepriserne er 14,2 mio. kr. Der er i analysen taget højde for forskellen i entreprisesum, idet indikatorerne beregnes 'pr. mio. kr. i entreprisesum'.

Det er vigtigt at understrege, at denne analyse er generel, idet vi alene ser på gennemsnit. Hoved- og totalentreprise er ikke de bedste entrepriseformer i enhver sammenhæng. Der gennemføres mange fag- og storentrepriser, som scorer højt på alle parametre. Dertil kommer, at der er forhold, som vi ikke måler på, og som kan være afgørende for valg af entrepriseform. Det gælder eksempelvis hensynet til, at små og mellemstore virksomheder skal kunne deltage i udbud af offentlige byggeopgaver. Ligeledes kan der være hensyn til, at lokale virksomheder kan byde på offentlige byggeopgaver.

 

Bemærk, at der for denne indikator om kvm pris kun er data for i alt 45 sager. Man kan på denne baggrund ikke konkludere, at det er billigere at bygge i hoved-/totalentreprise, selv om tallene indikerer dette.

 


For yderligere informationer kontakt adm. direktør Peter Hesdorf, tlf. 2283 9296

Del på