Fra obligatorisk til frivillig evaluering af byggeri

Fra obligatorisk til frivillig evaluering af byggeri

19-11-2015

Artikel bragt i fagbladet BYGGERI den 13. november 2015

Af Finn Lauritzen, formand for bestyrelsen i Byggeriets Evaluering Centers fond

Regeringen har netop besluttet at gøre det frivilligt for statslige bygherrer at evaluere statsligt byggeri på samme måde som hidtil. Beslutningen kommer efter 12 år med evalueringer som en vigtig del af den statslige byggepolitik. Er det en god eller dårlig beslutning? Det er der delte meninger om blandt aktørerne i byggesektoren. Men sikkert er det, at det bliver en udfordring for byggesektoren at finde et naturligt niveau for evaluering, som fremover vil være frivillig.

I BEC er vi med på udfordringen. Hvis vi skal være lidt selvkritiske, har vi hidtil nok kunnet læne os tilbage og se en række kunder komme ind i butikken, fordi de skulle. Den tid er slut nu. Det gør det sværere at få tilstrækkeligt mange med til, at evalueringerne bliver repræsentative og kan løbe rundt. Men omvendt er det en anledning for os til at forny og tænke nyt omkring selve det at evaluere byggeri. At finde tilbage til vores rødder.

Vi har spurgt vores kunder, om de fortsat ønsker evalueringer. Nogle aktører vil sikkert falde fra, nu da evaluering bliver frivilligt. Men mange ønsker at fortsætte, og det giver os blod på tanden! Bygherrer, rådgivere og entreprenører giver alle udtryk for, at de vil bruge evaluering på frivillig basis - simpelt hen fordi det giver værdi.

Vi har også spurgt vores kunder, hvordan vi skal evaluere fremover. Det er der mange gode bud på, og vi vil derfor i de kommende måneder løbende lancere et antal "pakker", som er målrettet den enkelte virksomheds behov.

Det ligger desuden fast, at vi viderefører de evalueringer, som hidtil har været obligatoriske. Ingen skal starte forfra. Afsluttede evalueringer kan fortsat anvendes og igangværende evalueringer vil blive gennemført som hidtil. Vi vil løbende forbedre indholdet og processen - eksempelvis vil vi indarbejde de offentligt tilgængelige smileys fra Arbejdstilsynet i evaluering af entreprenører.  Vi ønsker at det skal være enklere at evaluere, og at evalueringerne skal give bedre information om den enkelte virksomheds performance.

.......

Nogle mener, at evalueringer er unødvendige - "hos os taler vi os da bare til rette", hører man tit. Det er muligt, at man kan tale sig til rette - men hvis vi alle skal agere professionelt, viser erfaringerne, at en god evaluering, forestået af en neutral part, er et rigtigt godt værktøj til at få den gode dialog mellem byggeriets parter i den enkelte byggesag.

I få brancher er projekter så plaget af konflikter som det er tilfældet i byggeriet. Evaluering medvirker til at styre uden om konflikterne ved at sætte forventningsafstemning på dagsordenen og sikre, at projektets aktører arbejder mod samme mål. I øvrigt ligesom man gør i enhver professionel organisation.

Den danske stat etablerede et grundlag gennem 12 år med evaluering af statsligt byggeri. Med Bygge Rating vil vi udvikle og videreføre evaluering på frivillig basis. Vi håber, at du og byggeriets øvrige aktører fortsat vil være med til at skabe målbare forbedringer af byggeriet.

 

Læs hele artiklen i fagbladet BYGGERI


"..formålet med evalueringer er ikke at udstille nogen. Det er at få bedre byggeri - bygget i godt samarbejde mellem de involverede, uden arbejdsulykker - og så byggeriet kan stå for eftertiden til glæde for alle."

Finn Lauritzen

Del på