Entreprenørens BYGGE RATING for arbejdsmiljø justeres

Entreprenørens BYGGE RATING for arbejdsmiljø justeres

10-02-2016

Siden november 2015 har vi indregnet Arbejdstilsynets Smiley i BYGGE RATING for entreprenører. Ved at kombinere med den af BEC målte ulykkesfrekvens opnår vi en bedre BYGGE RATING for entreprenørens arbejdsmiljø.

Vi foretager nu en justering i beregningen af entreprenørens samlede BYGGE RATING for arbejdsmiljø. Hidtil har den af BEC målte ulykkesfrekvens og Arbejdstilsynets Smiley vægtet 50/50 i entreprenørens samlede BYGGE RATING.

En rating af entreprenørens arbejdsmiljø er vigtig. Det har dog vist sig, at Arbejdstilsynets Smiley i nogle tilfælde fik for stor indflydelse på virksomhedens BYGGE RATING.

Vi gennemfører derfor en justering, som vil gøre BYGGE RATING mere retvisende. Fremover vægtes med antallet af sager (n), der indgår i entreprenørens samlede BYGGE RATING. Det betyder, at den af BEC målte ulykkesfrekvens vægter n/(n+1), og Arbejdstilsynets Smiley vægter 1/(n+1).

Justeringen er gennemført, og vi har genberegnet BYGGE RATING for alle vores kunder. Nogle kunder vil derfor opleve, at deres BBYGGE RATING for arbejdsmiljø er ændret.


Fakta:

BEC henter entreprønørens aktuelle Smiley direkte fra Arbejdstilsynets database.

Eksempler:

- For en entreprenør med 2 evalueringer vægter Arbejdstilsynets Smiley 1/3

- For en entreprenør med 4 evalueringer vægter Arbejdstilsynets Smiley 1/5

- For en entreprenør med 9 evalueringer vægter Arbejdstilsynets Smiley 1/10

Del på