BYGGE RATING version 2018 er klar!

BYGGE RATING version 2018 er klar!

02-01-2018

BYGGE RATING for entreprenører er nu for syvende gang blevet opdateret, og version 2018 er på plads!

BYGGE RATING viser en virksomheds placering i forhold til gennemsnittet i BEC databasen. Når gennemsnittet ændrer sig, justeres grænserne for, hvornår man opnår A, B, C, D og E. Vi opdaterer grænseværdierne for BYGGE RATING én gang om året.

I forbindelse med overgangen til version 2018 er alle virksomheders BYGGE RATING blevet opdateret. For enkelte virksomheder betyder opdateringen, at deres BYGGE RATING har ændret sig, hvilket altså skyldes, at de pågældende virksomheders placering i forhold til gennemsnittet har ændret sig.

Opdateringen vedrører alene entreprenører. For rådgivere er der ikke sket ændringer i BYGGE RATING.

 

Fakta om BYGGE RATING version 2018

Ved den årlige opdatering af BYGGE RATING bliver pointsystemet tilpasset de aktuelle gennemsnit. De nye grænseværdier for BYGGE RATING er fastsat på baggrund af data fra alle gyldige sager i Byggeriets Evaluerings Centers database, dvs. sager, der er evalueret indenfor de seneste 3 år. I alt ligger tal for 1118 entrepriser til grund for de nye grænseværdier.

I tabellen nedenfor vises gennemsnit for entreprenørtallene pr. 02-01-2018 og til sammenligning pr. 29-12-2016:

Indikator BEC gennemsnit
Januar 2017 Januar 2018 Tendens
Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser
(se note 1)
100,75 101,13
1) Antal kosmetiske mangler
(se note 2)
1,614 1,504
2) Antal mindre alvorlige mangler
(se note 2)
0,387 0,476
3) Antal alvorlige og kritiske mangler
(se note 2)
0,042 0,053
Økonomisk værdiansættelse af mangler
(se note 1)
0,479 0,572
Vægtet ulykkesfrekvens
(se note 3)
4,9 5,7

 

Pointtabellen for BYGGE RATING 2018 vises i tabellen herunder.

Eksempel:
For at få 3 point (C i BYGGE RATING for tidsfrister) skal nøgletallet 'Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser' være mindre end 108,04%. Hvis tallet er mindre end 100,93 % får man 4 point (B i BYGGE RATING for tidsfrister).

Indikator Point
1 2 3 4 5
Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser
(se note 1)
≥137,90 <137,90 <108,04 <100,93 <100,60
1) Antal kosmetiske mangler
(se note 2)
≥12,91 <12,91 <2,69 <0,87 <0,09
2) Antal mindre alvorlige mangler
(se note 2)
≥6,01 <6,01 <1,11 <0,26 <0,03
3) Antal alvorlige og kritiske mangler
(se note 2)
≥1,60 <1,60 <0,14 <0,04 <0,02
4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere
(se note 2)
Der gives ikke point
Økonomisk værdiansættelse af mangler
(se note 1)
≥4,10 <4,10 <1,05 <0,30 <0,03
Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning
(se note 1)
Der gives ikke point
Ulykkesfrekvens
(se note 3)
≥64,50 <64,50 <17,23 <5,60 0

1) måles i %
2) måles i antal mangler pr. mio. kr. (prisniveau 15. august 2017)
3) måles i antal arbejdsulykker pr. mia. kr. (prisniveau 15. august 2017)

 

Prisniveau ændret

Ud over de nye grænseværdier har vi foretaget en ændring af teknisk karakter, som vedrører beregningen af entreprenørtallene. Vi benytter nu det seneste omkostningsindeks for boligbyggeri, 3 kvartal 2017.

Alle tal i BEC databasen er omregnet til det nye fastprisniveau. Ændringen har ingen betydning virksomheders indbyrdes placering eller på deres BYGGE RATING.


BYGGE RATING version 2018

Del på