BYGGE RATING version 2017 er klar!

BYGGE RATING version 2017 er klar!

01-01-2017

BYGGE RATING for entreprenører er nu for sjette gang blevet opdateret, og version 2017 er på plads!

BYGGE RATING viser en virksomheds placering i forhold til gennemsnittet i BEC databasen. Når gennemsnittet ændrer sig, justeres grænserne for, hvornår man opnår A, B, C, D og E. Vi opdaterer grænseværdierne for BYGGE RATING én gang om året.

For de fleste indikatorer, som fx antallet af kosmetiske mangler, er gennemsnittet faldet. Det betyder, at branchen er blevet bedre. Derfor er det blevet lidt sværere at opnå et A i BYGGE RATING.

I forbindelse med overgangen til version 2017 er alle virksomheders BYGGE RATING blevet opdateret. For enkelte virksomheder betyder opdateringen, at deres BYGGE RATING har ændret sig, hvilket altså ikke skyldes, at de pågældende virksomheder har ændret sig, men derimod at gennemsnittet har ændret sig.

Opdateringen vedrører alene entreprenører. For rådgivere er der ikke sket ændringer i BYGGE RATING.

 

Fakta om BYGGE RATING version 2017

Ved den årlige opdatering af BYGGE RATING bliver pointsystemet tilpasset de aktuelle gennemsnit. De nye grænseværdier for BYGGE RATING er fastsat på baggrund af data fra alle gyldige sager i Byggeriets Evaluerings Centers database, dvs. sager, der er evalueret indenfor de seneste 3 år. I alt ligger tal for ca. 1500 entrepriser til grund for opdateringen.

I tabellen nedenfor vises gennemsnit for entreprenørtallene pr. 29-12-2016 og til sammenligning pr. 29-12-2015:

Indikator BEC gennemsnit
29-12-2016 29-12-2015
Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser
(se note 1)
100,75 100,91
1) Antal kosmetiske mangler
(se note 2)
1,627 2,037
2) Antal mindre alvorlige mangler
(se note 2)
0,390 0,568
3) Antal alvorlige og kritiske mangler
(se note 2)
0,042 0,045
Økonomisk værdiansættelse af mangler
(se note 1)
0,483 0,519
Vægtet ulykkesfrekvens
(se note 3)
4,9 4,2

 

Pointtabellen for BYGGE RATING 2017 vises i tabellen herunder.

Eksempel:
For at få 3 point (C i BYGGE RATING for tidsfrister) skal nøgletallet 'Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser' være mindre end 105,52 %. Hvis tallet er mindre end 100,60 % får man 4 point (B i BYGGE RATING for tidsfrister).

Indikator Point
1 2 3 4 5
Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser
(se note 1)
≥126,00 <126,00 <105,52 <100,60 <100,19
1) Antal kosmetiske mangler
(se note 2)
≥15,56 <15,56 <3,11 <0,91 <0,10
2) Antal mindre alvorlige mangler
(se note 2)
≥5,19 <5,19 <0,98 <0,21 <0,03
3) Antal alvorlige og kritiske mangler
(se note 2)
≥1,67 <1,67 <0,19 <0,03 <0,01
4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere
(se note 2)
Der gives ikke point
Økonomisk værdiansættelse af mangler
(se note 1)
≥4,05 <4,051 <0,88 <0,26 <0,02
Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning
(se note 1)
Der gives ikke point
Ulykkesfrekvens
(se note 3)
≥83,25 <83,25 <18,62 <3,84 0

1) måles i %
2) måles i antal mangler pr. mio. kr. (prisniveau 15. august 2016)
3) måles i antal arbejdsulykker pr. mia. kr. (prisniveau 15. august 2016)

 

Prisniveau ændret

Ud over de nye grænseværdier har vi foretaget en ændring af teknisk karakter, som vedrører beregningen af entreprenørtallene. Vi benytter nu det seneste omkostningsindeks for boligbyggeri, 3 kvartal 2016.

Alle tal i BEC databasen er omregnet til det nye fastprisniveau. Ændringen har ingen betydning virksomheders indbyrdes placering eller på deres BYGGE RATING.


BYGGE RATING version 2017

Del på