BYGGE RATING version 2016 er klar!

BYGGE RATING version 2016 er klar!

29-12-2015

BYGGE RATING for entreprenører er nu for femte gang blevet opdateret, og version 2016 er på plads!

BYGGE RATING viser en virksomheds placering i forhold til gennemsnittet i BEC databasen. Når gennemsnittet ændrer sig, justeres grænserne for, hvornår man opnår A, B, C, D og E. Vi opdaterer grænseværdierne for BYGGE RATING én gang om året.

For de fleste indikatorer, som fx antallet af kosmetiske mangler, er gennemsnittet faldet. Det betyder, at branchen er blevet bedre. Derfor er det blevet lidt sværere at opnå et A i BYGGE RATING.

I forbindelse med overgangen til version 2016 er alle virksomheders BYGGE RATING blevet opdateret. For enkelte virksomheder betyder opdateringen, at deres BYGGE RATING har ændret sig, hvilket altså ikke skyldes, at de pågældende virksomheder har ændret sig, men derimod at gennemsnittet har ændret sig.

Opdateringen vedrører alene entreprenører. For rådgivere er der ikke sket ændringer i BYGGE RATING.

Fakta om BYGGE RATING version 2016

Ved den årlige opdatering af BYGGE RATING bliver pointsystemet tilpasset de aktuelle gennemsnit. De nye grænseværdier for BYGGE RATING er fastsat på baggrund af data fra alle gyldige sager i Byggeriets Evaluerings Centers database, dvs. sager, der er evalueret indenfor de seneste 3 år. I alt ligger nøgletal for godt 2000 entrepriser til grund for opdateringen.

I tabellen nedenfor vises gennemsnit for entreprenørtallene pr. 29-12-2015 og til sammenligning pr. 29-12-2014:

Indikator BEC gennemsnit
29-12-2014 29-12-2015
Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser
(se note 1)
101,26 100,91
1) Antal kosmetiske mangler
(se note 2)
2,447 2,066
2) Antal mindre alvorlige mangler
(se note 2)
0,676 0,576
3) Antal alvorlige og kritiske mangler
(se note 2)
0,052 0,046
Økonomisk værdiansættelse af mangler
(se note 1)
0,609 0,519
Ulykkesfrekvens
(se note 3)
4,4 4,3

 

Pointtabellen for BYGGE RATING 2016 vises i tabellen herunder.

Eksempel:
For at få 3 point (C i Bygge Rating) skal nøgletallet 'Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser' være mindre end 105,21 %. Hvis tallet er mindre end 100,54 % får man 4 point (B i Bygge Rating).

Indikator Point
1 2 3 4 5
Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser
(se note 1)
≥126,64 <126,64 <105,21 <100,54 <100,25
1) Antal kosmetiske mangler
(se note 2)
≥18,66 <18,66 <4,18 <1,06 <0,12
2) Antal mindre alvorlige mangler
(se note 2)
≥7,02 <7,02 <1,39 <0,28 <0,04
3) Antal alvorlige og kritiske mangler
(se note 2)
≥1,68 <1,68 <0,25 <0,03 <0,01
4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere
(se note 2)
Der gives ikke point
Økonomisk værdiansættelse af mangler
(se note 1)
≥4,21 <4,21 <1,01 <0,28 <0,02
Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning
(se note 1)
Der gives ikke point
Ulykkesfrekvens
(se note 3)
≥150,42 <150,42 <27,26 <5,79 0

1) måles i %
2) måles i antal mangler pr. mio. kr. (prisniveau 15. august 2015)
3) måles i antal arbejdsulykker pr. mia. kr. (prisniveau 15. august 2015)

 

Prisniveau ændret

Ud over de nye grænseværdier har vi foretaget en ændring af teknisk karakter, som vedrører beregningen af entreprenørtallene.

Ved starten af "Byggeriets Nøgletalssystem" i 2004 blev det fastlagt, at alle beløb skulle omregnes til 2004 prisniveau. Denne fastprisberegning sikrer sammenlignelighed i de indikatorer, hvor der indgår et beløb (fx entreprisesummen) i beregningen.

Med årene er det dog blevet stadigt mere uhensigtsmæssigt at omregne til 2004 prisniveau. For eksempel kunne man læse, at der i gennemsnit var 3,3 kosmetiske mangler pr. mio, kr. i entreprisesum - vel at mærke i 2004 prisniveau. Ville man gerne vide, hvad det svarede til i dag, skulle man omregne, og man ville i så fald komme frem til tallet 2,5 kosmetiske mangler pr. mio, kr. i entreprisesum (2015 prisniveau).

Vi har derfor besluttet, at ændre fastprisdatoen i vores beregninger. Vi benytter nu det seneste omkostningsindeks for boligbyggeri, 3 kvartal 2015.

Alle tal i BEC databasen er omregnet til det nye fastprisniveau. Ændringen har ingen betydning virksomheders indbyrdes placering eller på deres BYGGE RATING.


BYGGE RATING version 2016

Del på