Big data skal forbedre byggeriets produktivitet

Big data skal forbedre byggeriets produktivitet

01-07-2019

”Danmark er formentlig det land i verden, der har flest data til rådighed om alle aspekter af byggeriet. Det gælder både data om byggeprojekters processer og resultater, og data om igangværende nybyggeri og den eksisterende bygningsmasse. Vores ambition er at nyttiggøre disse big data til at løfte kvalitet og effektivitet i byggeriet”, siger prodekan Thorkild Ærø fra Aalborg Universitet.

 

Evalueringerne videreføres af Aalborg Universitet

BEC har siden 2002 evalueret mange tusinde byggeprojekter med hensyn til økonomi, tidsplaner, arbejdsmiljø og en række andre forhold. Aftalen med Aalborg Universitet indebærer, at BEC overdrager alle data om disse evalueringer til universitetet. Samtidig indgår de to parter et samarbejde om at udvikle et nyt evalueringskoncept og en ny analysemetode til erstatning for BEC’s hidtidige projektevalueringer.

”Vi ser store perspektiver i fremover at kunne tilbyde bygherrer, rådgivere og entreprenører at kombinere BEC’s hidtidige data om byggeprojekter med data fra andre kilder”, siger bestyrelsesformand Finn Lauritzen fra BEC.

Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri er enig:

”Kombinationen af data kan give os værdifuld viden om, hvad virksomhederne skal have fokus på, og hvor de eventuelt skal ændre adfærd”.

Han nævner, blot som eksempel, at der kan være særlige bygningstyper med bestemte facadematerialer, som især giver anledning til forsinkelser i forbindelse med renovering.

Også direktør Lene Espersen fra Danske Arkitektvirksomheder er positiv over for udsigten til et nyt evalueringskoncept:

”Muligheden for at bruge benchmarking som et læringsredskab er meget interessant for både rådgivere og udførende. Hvis vi får indblik i de bagvedliggende årsager til, at nogle virksomheder performer bedre end andre, vil det kunne bidrage til at løfte hele branchen”.

Gennem det næste år fortsætter BEC med at evaluere byggeprojekter for sine medlemmer. Derefter viderefører Aalborg Universitet evalueringerne i den hidtidige form, ind til det nye evalueringskoncept er færdigudviklet.

Det nye evalueringskonceptet vil blive udviklet i tæt samarbejde med BEC’s medlemmer. Efter det nye evalueringskoncept er implementeret i 2021, vil det være Aalborg Universitet, der udfører evalueringer af byggeprojekter.


Yderligere oplysninger ved henvendelse til prodekan Thorkild Ærø (tlf. 9940 2261, e-mail tka@sbi.aau.dk) eller bestyrelsesformand Finn Lauritzen (tlf. 2044 0325, e-mail fl@flauritzen.dk).

Del på