Behold dog nøgletalssystemet

Behold dog nøgletalssystemet

12-05-2015

Artikel bragt i Licitationen - Byggeriets Dagblad den 12. maj 2015

Af Helmut Melcher, salgschef Anker Hansen & Co. A/S

Jeg mener, regeringens forslag om at afskaffe lovkrav om nøgletal i alment og statsligt byggeri er ualmindeligt dårligt.

Der er gennem 12 år blevet opbygget en nøgletalsordning, som giver stor værdi for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Særligt værdifuld er ordningen for bygherrerne, der har fået et brugbart og enkelt redskab til at vurdere kompetencerne hos de entreprenører og rådgivere, der byder på deres opgaver.

Som salgschef hos Anker Hansen & Co. A/S har jeg gode erfaringer med at anvende nøgletalsordningen i vores egen organisation. For det første har nøgletallene en enorm markedsføringseffekt for vores virksomhed, idet vi kan fremvise en evaluering, der er foretaget af en uafhængig instans - det er noget, kunderne vægter højt. Vi bruger i høj grad nøgletallene og vores Bygge Rating til at promovere virksomheden. Troværdig kommunikation er nøglen til succes for en entreprenør. Vi skal holde, hvad vi lover. Og det gælder naturligvis om at få troværdigheden implementeret i virksomhed, organisation og medarbejdere.

For det andet har nøgletallene en stor effekt indadtil i virksomheden, idet de giver mulighed for direkte og målbart at motivere medarbejderne til at levere gode resultater. Indrømmet, Anker Hansen & Co. A/S har i dag en Bygge Rating "på det jævne", men vi har sagt til vores medarbejdere, at vores mål er, at komme op på en ren "AAAA" i Bygge Rating. Det er virkelig noget, som fungerer i forhold til at sætte mål for virksomheden. Nøgletallene medvirker altså til, at vores virksomhed bliver bedre, også selv om det nogle gange sker ved, at vi får et rap over fingrene. Så er det jo fordi, vi ikke har ydet vores bedste.

Vil regeringen nu bare smide denne værdifulde ordning væk? Hvad forestiller man sig i stedet? Skal vi tilbage til at konkurrere primært på laveste pris?

Regeringens forslag sender et signal om, at kvaliteten i byggeriet er underordnet - bare det er billigt!

Har vi ikke lært, at det ikke forholder sig sådan? Og har vi ikke lært, at det er fornuftigt at føre en vis kontrol med byggesektoren, som desværre rummer lykkeriddere, sjusk og sågar omgåelse af konkurrencereglerne. Det er trist at se, at regeringen bryder med de gode principper om gennemsigtighed i markedet og kvalitet i byggeriet, blot fordi der skal være valg.

Mener jeg så, at det er nødvendigt med lovkrav for, at nøgletalsordningen kan fungere?

Svaret er et klart Ja! Jeg tror, det vil være svært at opnå den fulde effekt af nøgletalsordningen, hvis den fremover skal fungere som en frivillig ordning. Fordelen ved den nuværende lovbestemte ordning er jo, at vi har ét fælles system, som alle virksomheder i byggesektoren måles efter. Værdien heraf er, at det er muligt at sammenligne virksomheder på deres kompetencer.

Det er en kæmpe gevinst både for virksomhederne selv, for bygherrerne og for samfundet, som hvert år bruger store beløb på nybyggeri og renovering.

Det er ubegribeligt for mig, at dele af byggesektoren tilsyneladende ikke har fået øjnene op for denne gevinst, men i stedet hellere bruger tiden på at brokke sig over den ganske lille administrative 'byrde', som ordningen medfører.

...

Læs hele artiklen på Licitationens hjemmeside - Link til artikel


Dele af byggesektoren har tilsyneladende ikke har fået øjnene op for gevinsten ved nøgletalssystemet, mener Helmut Melcher

Del på