Bedre BYGGE RATING for arbejdsmiljø

Bedre BYGGE RATING for arbejdsmiljø

15-09-2016

En arbejdsgruppe under BEC har undersøgt mulighederne for at forbedre entreprenørernes BYGGE RATING for arbejdsmiljø. Nærmere bestemt har gruppen set på den måde Arbejdstilsynets Smiley indgår i BYGGE RATING.

Et af budskaberne fra arbejdsgruppen er, at det i vurderingen af en entreprenør er meget relevant at se på virksomhedens arbejdsmiljø. Det kan for eksempel være når en bygherre vil prækvalificere et antal virksomheder til en entreprise. Her er virksomhedens smiley fra Arbejdstilsynet en god indikator, fordi det er en offentlig ordning, der gælder for alle virksomheder.

Arbejdsgruppen peger samtidig på, at der kan være stor forskel på, om en virksomhed har fået et eller mange påbud fra Arbejdstilsynet, hvilket man ikke kan se af virksomhedens smiley. Derfor bør man i sin vurdering se på antallet af afgørelser fra Arbejdstilsynet, der ligger til grund for entreprenørens smiley.

Afgørelser er en samlet betegnelse for strakspåbud, påbud med frist, afgørelser uden handlepligt, forbud og rådgivningspåbud, som en virksomhed har modtaget fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsgruppen anbefaler, at BEC tilføjer følgende oplysninger i entreprenørens BYGGE RATING:

  • antallet af afgørelser, der ligger til grund for virksomhedens smiley
  • antallet af afgørelser, som er efterkommet

Hos BEC siger adm. direktør Peter Hesdorf, "Tak til arbejdsgruppen for indsatsen og de gode anbefalinger, som vi straks implementerer. Det er en enkel løsning, som ikke fordyrer vores produkt, idet vi kan hente de ekstra oplysninger fra Arbejdstilsynets hjemmeside".

Løsningen er nu implementeret. Hvis man henter en BYGGE RATING for en entreprenør på BEC's hjemmeside vil de nye oplysninger fremgå.


Arbejdsgruppen

Del på